Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 25 september 2020

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 25 september 2020 har justerats den 1 oktober 2020 vad avser §§1–36.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 oktober 2020–27 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad