Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 30 januari 2020

Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 30 januari 2020 har justerats den 13 februari 2020 vad avser §§ 3 12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 februari 2020–6 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Samordningsförbundet Stockholm stad, Arenavägen 47.

Uppdaterad