Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 29 oktober 2020

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 29 oktober 2020 har justerats den 3 november 2020 vad avser §§ 1-29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 6 november 2020–27 november 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad