Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 3 september 2020 vad avser §§ 1-7, 10-14, 16-18, och 21-33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 september 2020–28 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad