Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2020

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2020 har justerats den 17 juni 2020 vad avser §7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 juni 2020–15 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad