Protokollsutdrag Norrmalms stadsdelsnämnd för den 13 februari 2020

Norrmalms stadsdelsnämnds protokollsutdrag för den 13 februari 2020 har justerats den 13 februari 2020 vad avser §§1-20.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15 februari 2020–7 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117.

Uppdaterad