Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 7 september 2020

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 7 september 2020 har justerats den 14 september 2020 vad avser §§1-11.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 september 2020–7 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad