Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 5 oktober 2020

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 5 oktober 2020 har justerats den 9 oktober 2020 vad avser §§1-14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 oktober 2020–2 november 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad