Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 3 februari 2020

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 3 februari 2020 har justerats den 6 februari 2020 vad avser §§1-9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 februari 2020–29 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad