Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 24 augusti 2020

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 24 augusti 2020 har justerats den 27 augusti 2020 vad avser §§1-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 31 augusti 2020–21 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad