Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 20 januari 2020

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 20 januari 2020 har justerats den 20 januari 2020 vad avser §§1-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 01 februari 2020–22 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad