Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 2 november 2020

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 2 november 2020 har justerats den 11 november 2020 vad avser §§114.

Uppdaterad