Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 27 augusti 2020 vad avser §§7, 11-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 1 september 2020–22 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad