Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 17 november 2020

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 17 november 2020 har justerats den 17 november 2020 vad avser §§ 110 och §§12-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 20 november 2020–11 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad