Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 12 mars 2020

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 12 mars 2020 har justerats den 17 mars 2020 vad avser §§1-31.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 mars 2020–9 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad