Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020

Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020 har justerats den 2 januari 2020 vad avser §§ 1–7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 januari–24 januari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117 samt i Meetings Plus.
Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020

Uppdaterad