Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för den 19 mars 2020

Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för den 19 mars 2020 har justerats den 19 mars 2020 vad avser §§1-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 mars 2020–13 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad