Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021

Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 2021-01-04 har justerats 2021-01-04 vad avser §§ 1-7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2021-01-05–2021-01-26.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad