Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 2020-08-27

Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 2020-08-27 har justerats 2020-08-27 vad avser §§1-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2020-08-31–2020-09-21.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad