Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 19 mars 2020

Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 19 mars 2020 har justerats den 23 mars 2020 vad avser §§1-31.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 mars 2020–16 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Kungsholmens stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad