Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 17 december 2019

Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 17 december 2019 har justerats den 19 december 2019 vad avser §§ 1–30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 januari–29 januari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Kungsholmens stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.
Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 17 december 2019

Uppdaterad