Kungörelse om flyttade fordon den 8 maj 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 8 maj 2020.

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
TRO471 PB STORMBYVÄGEN 169637
UEH709 PB BERGENGATAN 169758
WDZ582 PB BERGENGATAN 169760
GFH357 PB ULLERUDSBACKEN 169774
KF80020 LB OSLOGATAN 169846
442ARA LB OSLOGATAN 169847
TUJ150 PB HARDEMOGATAN 169882
WOW330 PB KRUKMAKARGATAN 169956
STG792 PB SVEAVÄGEN 169957
UCN070 PB APRIKOSGATAN 169960
KAJ639 PB SIBELIUSGÅNGEN 169966
UJU062 PB TENSTAPLAN 169962
SMP140 PB JOHAN PRINTZ VÄG 169968
16540 CYKEL BENNY FREDRIKSSONS TORG 169986
UOW153 PB SURBRUNNSGATAN 170011
MNM862 PB WOLLMAR YXKULLSGATAN 170031
XMU729 PB SJÖSABRINKEN 170063
YCP059 PB TORSTEN ALMS GATA 170042
TCY938 PB VALHALLAVÄGEN 170013
BUD880 PB VARUVÄGEN 170014
SZA317 PB SKEBOKVARNSVÄGEN 169971
TJZ792 PB SANDHAMNSGATAN 169973
GWE2U40 PB GILLERBACKEN 169989
URN595 PB MOCKASINVÄGEN 169992
DET757 PB ERVALLAKROKEN 169993
XGH663 PB ÖSTGÖTAGATAN 169998
WLR663 PB GRIMSTAGATAN 169999
BER882 PB BODHOLMSPLAN 170007
2451LBN PB RÅDMANSGATAN 170008
TDJ296 LB FLYGHAMNSGATAN 170012

 

Uppdaterad