Kungörelse om flyttade fordon den 7 augusti 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 7 augusti 2020

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
15809 CYKEL NYGRÄND 171495
NPK839 PB SANDHAMNSGATAN 171581
WGS789 PB MALTESHOLMSVÄGEN 171800
2020-07-24 11:18:10 SLÄP BERGHAMNS BRYGGA 171598
FFBS1418 PB BÅGVÄGEN 171612
909MHG LB ROPSTENSSLINGAN 171634
WUW897 PB GRIMSTAGATAN 171635
MNK657 PB SÖDERMANNAGATAN 171689
FMD940 PB EKHOLMSVÄGEN 171658
15787 CYKEL GYLLENBORGSGATAN 171673
17693 CYKEL GYLLENBORGSGATAN 171674
UAX595 PB ERVALLAKROKEN 171688
TNW827 LB HAMMARBY FABRIKSVÄG 171764
PNK535 MC VIKSTENSVÄGEN 171766
UWF983 PB LJUSTERÖGATAN 171786
BUA172 PB NARVAVÄGEN 171794
WHN053 PB HÄGERSTENSVÄGEN 171691
WHD472 PB HARPSUNDSVÄGEN 171694
NEK638 PB SNÖSÄTRAVÄGEN 171698
GMG631 PB KORPHOPPSGATAN 171765
EFT65C PB ÅNGERMANNAGATAN 171707
TLA098 PB RINKEBYSTRÅKET 171785
TEW248 PB ANKARSTOCKSVÄGEN 171792
FXF922 PB MJÖLVÄGEN 171793
UWM319 PB SPÅNGA STATIONSVÄG 171796
PDY04R PB LUDVIGSBERGSGATAN 171799
 

Uppdaterad