Kungörelse om flyttade fordon den 31 juli 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 31 juli 2020

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
15766 CYKEL PONTONJÄRGATAN 171454
RWU699 PB MÅBÄRSSTIGEN 171545
CLJ487 PB
TRONDHEIMSGATAN 171552
TBZ588 PB VÄSTBERGAVÄGEN 171605
LON087 PB JOHN ERICSSONSGATAN 171687
EUZ934 PB SANDVIKSVÄGEN 171678
2020-07-22 13:35:38 SLÄP BILDHUGGARVÄGEN 171558
UGN704 PB RUTGER FUCHSGATAN 171622
OBP167 PB RUSTHÅLLARVÄGEN 171631

Uppdaterad