Kungörelse om flyttade fordon den 3 juli 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 3 juli 2020.

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
JEM902 PB NORRBACKAGATAN 170975
GAP532 SLÄP PER ALBINS VÄG 171006
GBH647 PB POLHEMSGATAN 171029
RMM992 PB KAROSSVÄGEN 171096
FPR895 PB LÖVHOLMSVÄGEN 171139
NPX726 LB BRUNNBYVÄGEN 171146
WHO401 PB KARLAVÄGEN 171159
WBR691 PB BREDBYPLAN 171166
RFZ348 PB EMÅGATAN 171214
UFP38A LB KARUSELLVÄGEN 171215
FRL701 PB SIGFRIDSVÄGEN 171218
PEK738 MC ALSNÖGATAN 171227
TBH099 PB SPÅNGA KYRKVÄG 171244
2020-06-22 13:03:07 PB ASTRAKANGATAN 171031
MDN02G PB TORKEL KNUTSSONSGATAN 171216
HTT521 PB LYCKSELEVÄGEN 171055
ETM619 PB BERGENGATAN 171071
WXC648 PB BREDBYPLAN 171168
RKW939 PB HÄLSINGEGATAN 171188
RKT297 PB VÄSTBERGA GÅRDSVÄG 171228

Uppdaterad