Kungörelse om flyttade fordon den 29 maj 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 29 maj 2020.

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
17252 CYKEL GYLLENSTIERNSGATAN 167055
282TJL PB TOBAKSVÄGEN 170054
13420 CYKEL HALLANDSGATAN 170116
13273 CYKEL KRISTINEHOVSGATAN 170123
13728 CYKEL KRISTINEHOVSGATAN 170124
13729 CYKEL KRISTINEHOVSGATAN 170125
13750 CYKEL KRISTINEHOVSGATAN 170126
13751 CYKEL KRISTINEHOVSGATAN 170127
13752 CYKEL KRISTINEHOVSGATAN 170128
13784 CYKEL LUDVIGBERGSGATAN 170134
13780 CYKEL LUDVIGBERGSGATAN 170138
13408 CYKEL SKÄRHOLMSGÅNGEN 170139
13785 CYKEL FREDBORGSTORGET 170143
13789 CYKEL FREDBORGSGATAN 170160
WEE664 LB ÄNGSHOLMSGRÄND 170188
JEJ711 LB ÄNGSHOLMSGRÄND 170190
UCS800 PB SUNDBYBERGSKOPPLET 170214
URA501 PB SVARVARGATAN 170231
17743 CYKEL GUSTAVSLUNDSVÄGEN 170250
17741 CYKEL GUSTAVSLUNDSVÄGEN 170252
BZP272 PB KRÄLLINGEGRÄND 170276
13828 CYKEL CENTRALPLAN 170309
13831 CYKEL CENTRALPLAN 170313
13836 CYKEL CENTRALPLAN 170318
2020-05-19 12:51:58 MOPED TRE LILJOR 170370
WSK451 PB TAMMERFORSGATAN 170421
KMU837 PB STRANDLIDEN 170423
WCJ645 PB GYLLENSTIERNSGATAN 170427
SGY659 PB BERGSUNDS STRAND 170434
JZK609 PB DOMARGRÄND 170439
HDM488 PB APELBERGSGATAN 170448
MSS874 PB IDHOLMSVÄGEN 170451
UKH324 PB SKEBOKVARNSVÄGEN 170452
XZM788 PB PÅLSBODAGRÄND 170454
BKE303 PB LINNÉGATAN 170455
WJE216 PB SKEBOKVARNSVÄGEN 170458
FGK473 LB SVARTÅGATAN 170520
UWZ054 PB BERGENGATAN 170523
DPE200 PB APRIKOSGATAN 170528
P9178BC PB ÖNSKEHEMSGATAN 170543
JCT373 PB KAMMAKARGATAN 170545
AN-441 LB STRANDVÄGEN 170549
RUJ396 PB SPÅNGA TORG 170562
CYA939 PB VRETENSBORGSVÄGEN 170567
DTB437 LB HELIOSGATAN 170473
DZC857 PB GRÖNDALSVÄGEN 170517
TKS039 PB KONDITORSVÄGEN 170568
GTE257 LB SKÅNEGATAN 170537
RDH180 PB TJÄRHOVSGATAN 170542
BPW588 PB VRETENSBORGSVÄGEN 170566

Uppdaterad