Kungörelse om flyttade fordon den 27 december 2019

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 2019-12-27

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
12417 CYKEL Tegeluddsvägen 165898
TJS060 PB Västertorpsvägen 166237
JXJ865 PB Västertorpsvägen 166245
HXP571 PB Rinkeby allé 166419
RWD605 PB Folkungagatan 166424
TNP490 PB Multrågatan 166429
TDH629 PB Upplagsvägen 166454
UKN130 PB Nickelgränd 166458
KWY949 PB Brunnsgatan 166453

Uppdaterad