Kungörelse om flyttade fordon den 24 april 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 24 april 2020.

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
13362 CYKEL KLARABERGSGATAN 169321
13364 CYKEL KLARABERGSGATAN 169325
13365 CYKEL KLARABERGSGATAN 169327
15541 CYKEL SÖDRA HAMNVÄGEN 169460
WGU003 PB FLYGPLATSINFARTEN 169503
15564 CYKEL KARLAVÄGEN 169513
15563 CYKEL KARLAVÄGEN 169516
15561 CYKEL KARLAVÄGEN 169517
15562 CYKEL KARLAVÄGEN 169518
15640 CYKEL FALKENBERGSGATAN 169521
15592 CYKEL DROTTNING KRISTINAS VÄG 169522
15568 CYKEL TORSTENSSONSGATAN 169525
15567 CYKEL TORSTENSSONSGATAN 169526
15452 CYKEL MALMVÄGEN 169527
15438 CYKEL MALMVÄGEN 169528
15595 CYKEL LINNÉGATAN 169534
15519 CYKEL KLARABERGSVIADUKTEN 169550
15529 CYKEL HAMNGATAN 169552
15520 CYKEL KUNGSBRON 169553
15531 CYKEL NORRLANDSGATAN 169554
15530 CYKEL NORRLANDSGATAN 169556
15522 CYKEL KUNGSBRON 169557
15552 CYKEL NORRLANDSGATAN 169558
15590 CYKEL NORRLANDSGATAN 169560
15527 CYKEL KUNGSTRÄDGÅRDEN 169563
17513 CYKEL BIRGER JARLSGATAN 169581
13370 CYKEL GÖTGATAN 169582
17507 CYKEL BIRGER JARLSGATAN 169583
17509 CYKEL BIRGER JARLSGATAN 169590
17510 CYKEL BIRGER JARLSGATAN 169591
17514 CYKEL BIRGER JARLSGATAN 169593
17515 CYKEL BIRGER JARLSGATAN 169594
17505 CYKEL BIRGER JARLSGATAN 169598
17501 CYKEL BIRGER JARLSGATAN 169600
CPZ974 PB JOHAN SKYTTES VÄG 169614
TGG686 PB WERGELANDSGATAN 169616
GUA818 PB LERKROGSVÄGEN 169617
EG366PJ PB IDUNGATAN 169622
WTP088 PB MALTESHOLMSVÄGEN 169627
WPK137 PB ALSTRÖMERGATAN 169631
LRX343 PB SVEAVÄGEN 169651
RGF891 PB SÖRÅKERSVÄGEN 169653
BME559 PB RÅLAMBSVÄGEN 169654
URW683 PB HORISONTVÄGEN 169655
RLJ732 PB KVARNHAGSGATAN 169660
XON627 LB ÖSTMARKSGATAN 169661
DKW650 PB BRODERIVÄGEN 169662
SAD660 PB ELLEN FRIES GATA 169667
HXJ179 PB FÅGELSTAVÄGEN 169673
BDX525 PB FREDRIKSHOVSGATAN 169745
RMX455 PB KLARA ÖSTRA KYRKOGATA 169747
RKW939 PB LILLA NYGATAN 169748

Uppdaterad