Kungörelse om flyttade fordon den 22 maj 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 22 maj 2020.

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
13371 CYKEL SVEAVÄGEN 169674
13372 CYKEL SVEAVÄGEN 169676
13373 CYKEL SVEAVÄGEN 169677
13374 CYKEL SVEAVÄGEN 169679
13376 CYKEL SVEAVÄGEN 169682
13377 CYKEL SVEAVÄGEN 169683
13378 CYKEL SVEAVÄGEN 169684
13379 CYKEL SVEAVÄGEN 169685
13380 CYKEL SVEAVÄGEN 169686
13381 CYKEL SVEAVÄGEN 169688
13383 CYKEL SVEAVÄGEN 169693
13384 CYKEL BRYGGARGATAN 169695
13457 CYKEL SLÖJDGATAN 169804
13382 CYKEL SVEAVÄGEN 169690
13424 CYKEL NORRMALMSTORG 169765
13385 CYKEL SÖDERMANNAGATAN 169771
13399 CYKEL HORNSGATAN 169776
13430 CYKEL NORRMALMSTORG 169777
13403 CYKEL HORNSGATAN 169782
13387 CYKEL HORNSGATAN 169788
13392 CYKEL HORNSGATAN 169793
13434 CYKEL NORRMALMSTORG 169797
13456 CYKEL SLÖJDGATAN 169805
13439 CYKEL BERZELII PARK 169806
13455 CYKEL SLÖJDGATAN 169807
13441 CYKEL BERZELII PARK 169810
13453 CYKEL MALMSKILLNADSGATAN 169811
13442 CYKEL NYBROKAJEN 169812
13452 CYKEL JAKOBSBERGSGATAN 169813
13443 CYKEL NORRLANDSGATAN 169814
13451 CYKEL MÄSTER SAMUELSGATAN 169815
13444 CYKEL NORRLANDSGATAN 169816
13446 CYKEL NORRLANDSGATAN 169818
13450 CYKEL MÄSTER SAMUELSGATAN 169820
13448 CYKEL NORRLANDSGATAN 169822
13463 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169921
13460 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169917
13461 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169918
13462 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169920
13464 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169923
13471 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169936
13465 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169925
13467 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169928
13468 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169930
13469 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169932
16574 CYKEL ODENGATAN 169933
13473 CYKEL JÄRNVÄGSPARKEN 169940
16576 CYKEL ODENGATAN 169943
16579 CYKEL ODENGATAN 169945
16587 CYKEL OBSERVATORIEGATAN 169983
SXG419 PB MARKNADSVÄGEN 170027
2020-05-07 13:46:19 PB MÅLKURVAN 170056
16586 CYKEL OBSERVATORIEGATAN 169980
SPE797 PB ÄSPHOLMSVÄGEN 170002
URM645 PB EDELUNDAVÄGEN 170058
CPF725 PB VÅRBERGSPLAN 170241
258MCI PB TENSTA ALLÉ 170186
FHB235 PB BERGENGATAN 170093
TMZ473 PB AKALLALÄNKEN 170079
KSH018 PB TROLLE-BONDES GATA 170080
UW938 LB FINLANDSGATAN 170081
13406 CYKEL STUREPLAN 170111
RRM309 PB FARINGEPLAN 170227
RDB320 PB FARINGEPLAN 170228
HBH891 PB FARINGEPLAN 170229
XFT010 PB OLOF PALMES GATA 170266
RJP834 PB SKARPNÄCKS ALLÉ 170268
UOO827 PB MALTESHOLMSVÄGEN 170148
2020-05-12 13:04:28 SLÄP KANAANS VÄG 170150
WEL308 PB HELSINGFORSGATAN 170183
SRB882 MC ARKITEKTVÄGEN 170102
EAO701 PB VÅRBERGSPLAN 170240
BNN404 PB STENBYGRÄND 170267
DOB091 PB BÄVERDAMMSGRÄND 170291
PJP769 PB FENDERGATAN 170292
GKP9304 PB GREVGATAN 170349
WOH971 PB FRÄMLINGSVÄGEN 170364
UEL158 PB SKÅNEGATAN 170398
ACX841 PB NARVAVÄGEN 170397
CUH084 PB RINGVÄGEN 170363

Uppdaterad