Kungörelse om flyttade fordon den 21 augusti 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 21 augusti 2020.

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
SOR078 PB PERSIKOGATAN 171823
2020-08-11 11:34:46 PB SÖDERTÄLJEVÄGEN 171847
AXO130 PB ISAFJORDSGATAN 172010
RDU078 PB OSLOGATAN 171855
PZJ970 PB ALSÄTRAVÄGEN 171922
WGG891 PB NYBOHOVSBACKEN 171916
HFL404 LB BRUNSKOGSBACKEN 171918
KGH110 PB BODHOLMSPLAN 171919
UPH298 PB SKÄRHOLMSGÅNGEN 171920
UAS065 PB ÅLGRYTEVÄGEN 171924
WOD096 PB HORISONTVÄGEN 171926
WKL432 PB GÄRDEBYPLAN 171977
WHG484 LB SAFIRGRÄND 171979
FPG803 PB LUNTMAKARGATAN 171980
RPP083 PB TENSTA ALLÉ 172003
OPO755 PB HUNDLOKEGRÄND 172011
LOZ282 LB SAFIRGRÄND 172084
TAS113 PB SNÖSÄTRAGRÄND 172018
EGD744 PB ÖNSKEHEMSGATAN 172022
EBD676 LB BOGSÄTRAVÄGEN 172024
MF03NXC PB FLATENVÄGEN 172043

Uppdaterad