Kungörelse om flyttade fordon den 17 juli 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 17 juli 2020.

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
MDK522 PB TERRIERGRÄND 170905
15756 CYKEL SÖDERMALMSTORG 171084
15709 CYKEL STYRMANSGATAN 171124
15710 CYKEL STYRMANSGATAN 171125
15715 CYKEL STYRMANSGATAN 171127
17683 CYKEL GRINDSGATAN 171147
17695 CYKEL GRINDSGATAN 171149
17696 CYKEL KANALVÄGEN 171151
DKC851 PB DALBYVÄGEN 171205
15728 CYKEL MÄLARTORGET 171165
15727 CYKEL MÄLARTORGET 171171
15729 CYKEL MÄLARTORGET 171167
15731 CYKEL MÄLARTORGET 171169
15723 CYKEL BLEKINGEGATAN 171177
15760 CYKEL FRIDHEMSGATAN 171230
15759 CYKEL FRIDHEMSGATAN 171231
15739 CYKEL FRIDHEMSGATAN 171232
15740 CYKEL FRIDHEMSGATAN 171233
2020-07-16 17:47:31 SLÄP MALTESHOLMSVÄGEN 171243
15745 CYKEL NORR MÄLARSTRAND 171236
AJR954 LB BÅTSMAN STENS VÄG 171257
DPH607 PB FERIEVÄGEN 171262
UKF559 PB KALMGATAN 171300
13933 CYKEL RINGVÄGEN 171365
13907 CYKEL NIOÖRTSVÄGEN 171378
13910 CYKEL LILJEHOLMSGRÄND 171368
TDJ380 LB FLATENVÄGEN 171306
2020-07-07 10:12:11 PB RÄVGRYTSBACKEN 171322
SHY848 PB KARLSBODAVÄGEN 171346
GFD66B PB KUNGSTENSGATAN 171380
TDC339 PB TORBJÖRN KLOCKARES GATA 171382
KH43167 PB VITA LILJANS VÄG 171423
MOD149 PB FÖRMANSVÄGEN 171385
UCL299 PB GRÄSMARKSGRÄND 171413
UEJ932 PB SOLBERGA HAGVÄG 171415
YTT069 PB HAMMARBY FABRIKSVÄG 171416
RCM530 PB MALMKÖPINGSVÄGEN 171449
UTD251 LB TVINGVÄGEN 171458
UNM653 PB TERRIERGRÄND 171477

 

Uppdaterad