Kungörelse om flyttade fordon den 17 april 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 17 april 2020.

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
HTG584 PB JÄMTLANDSGATAN 169385
15794 CYKEL SKALTHOLTSGATAN/KISTAVÄGEN 169405
APK926 PB KRÅKSÄTRABACKEN 169423
15596 CYKEL SKEPPARGATAN 169426
GLE74UL PB UPPLAGSVÄGEN 169449
15535 CYKEL KARLAVÄGEN 169467
15556 CYKEL KARLAVÄGEN 169470
15558 CYKEL KARLAVÄGEN 169475
15545 CYKEL ÖSTERMALMSGATAN 169478
15546 CYKEL ÖSTERMALMSGATAN 169480
15547 CYKEL ÖSTERMALMSGATAN 169482
15544 CYKEL ÖSTERMALMSGATAN 169483
15580 CYKEL ÖSTERMALMSGATAN 169485
15554 CYKEL KARLAVÄGEN 169488
RRX291 PB BJULEVÄGEN 169493
WWK601 PB SKRAKGRÄND 169500
RLF804 PB LARSBODAVÄGEN 169546
RKF582 PB SVEAVÄGEN 169547
CW-883-VM PB ATTERBOMSVÄGEN 169610
TLJ945 PB SKANSBACKEN 169611
EDJ234 PB PONTONJÄRGATAN 169612
KNK823 PB TROLLESUNDSVÄGEN 169606
2020-04-07 12:35:40 PB FINLANDSGATAN 169443
DJF302 PB PILOTTORGET 169578
15548 CYKEL KARLAVÄGEN 169463
15536 CYKEL KARLAVÄGEN 169465
15549 CYKEL KARLAVÄGEN 169466
15550 CYKEL KARLAVÄGEN 169468
15559 CYKEL KARLAVÄGEN 169544
LNX715 LB STAGNELIUSVÄGEN 169567
TTG111 LB GILLERBACKEN 169574

Uppdaterad