Kungörelse om flyttade fordon den 13 december 2019

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
THA830 PB REGISTERVÄGEN 165608
GYY709 PB OLIVECRONAS VÄG 165639
UPB364 PB SPÅNGA STATIONSVÄG 165839
12537 CYKEL ÅSÖGATAN 165674
12684 CYKEL WOLLMAR YXKULLSGATAN 165935
12538 CYKEL ÅSÖGATAN 165679
12656 CYKEL T-SLUSSEN, SÖDERMALMSTORG 165688
12657 CYKEL T-SLUSSEN, SÖDERMALMSTORG 165689
12647 CYKEL ÅSÖGATAN 165680
KPN644 PB SPÅNGA STATIONSVÄG 165837
TAB288 PB SPÅNGA STATIONSVÄG 165844
12652 CYKEL T-SLUSSEN, SÖDERMALMSTORG 165684
12655 CYKEL T-SLUSSEN, SÖDERMALMSTORG 165687
GBL600 PB LINDHAGENSGATAN 165759
LHE316 LB RASEBORGSGATAN 165727
UUP716 PB PÅLSBODAGRÄND 165732
SHO039 PB BORRVÄGEN 165753
2019-11-25 15:02:31 LB STÖRTLOPPSVÄGEN 165751
12667 CYKEL BRATTFORSGATAN 165779
12668 CYKEL BASTUHAGSVÄGEN 165780
XYO390 PB GRÖNA STUGANS VÄG 165834
XRG606 PB FINLANDSGATAN 165883
DUZ860 PB KASTRUPGATAN 165884
SRG963 PB ETSARVÄGEN 165885
FTB753 PB BREDÄNGSTORGET 165921
NEK665 MC TULEGATAN 165922
UCE474 PB FLYGFÄLTSGATAN 165923
12703 CYKEL WOLLMAR YXKULLSGATAN 165926
12682 CYKEL TJÄRHOVSGATAN 165933
12683 CYKEL TJÄRHOVSGATAN 165934
WDB571 PB LILLA SÄLLSKAPETS VÄG 165951
12695 CYKEL WOLLMAR YXKULLSGATAN 165946
BZD022 PB BERGENGATAN 165947
RRP966 PB VITA LILJANS VÄG 165950
UYU677 PB DOKTOR ABELINS GATA 165979
LOX805 LB MARKVIKSVÄGEN 165980
MX52YXY PB APRIKOSGATAN 165981
UFE865 LB ALMNÄSVÄGEN 165985
UYR975 PB OSLOGATAN 166008
2019-12-02 14:25:18 PB SKÄLDERVIKSPLAN 166010
JKB638 PB VARUVÄGEN 166014
UUY174 PB FLYGHAMNSGATAN 166015
RON495 PB RÖNNHOLMSGRÄND 166047
TKI 02209 PB GUBBÄNGSVÄGEN 166054
CGZ170 PB STÖVARGATAN 166055
RAU980 LB VANADISVÄGEN 166075
UAF831 PB HAUPTVÄGEN 166080
HJR580 LB FREDRIKA BREMERS GATA 166088
GRY949 PB ÅDALSVÄGEN 166090
HXY213 PB PALANDERGATAN 166028
SEO165 PB BONTESTAVÄGEN 166021
TMO846 PB TORPSTUGEGRÄND 166022
EOP J438 PB SPÅNGA STATIONSVÄG 165841
PPW050 MOPED VÄRTAVÄGEN 165959
423MDJ PB FINSPÅNGSGATAN 166051
SWT714 PB VITTANGIPLAN 165989
JPC986 LB PLIGGVÄGEN 166013
UOO504 PB SNÅRVINDEVÄGEN 166017
WJS388 PB FOGDEVÄGEN 166019
HPM1415 PB DALGÅRDSVÄGEN 166048
UMZ630 PB KATARINA VÄSTRA KYRKOGATA 166064
RDU290 PB HELGALUNDEN 166069
UDH984 PB VÅRUDDSRINGEN 166073
YJY443 PB BLEKHOLMSTERRASSEN 166084
CJ-652-GS PB TORGGATAN 166089
EBW787 PB ÖRTAGÅRDSVÄGEN 166091
RKU906 PB HAGAGATAN 166101
OMS402 LB HÄLSINGEGATAN 166104
841BGP PB KATARINAVÄGEN 166106
FMZ360 PB SPÅNGAVÄGEN 166113
SRC894 PB STÖVARGATAN 166116
MHX231 PB SÖDERHOLMSGRÄND 166126
UHS736 PB TROLLESUNDSVÄGEN 166218
RWO230 LB HARPSUNDSVÄGEN 166220
GRY97S PB BAGARFRUVÄGEN 166279
SPM375 PB GAMLA DALARÖVÄGEN 166282
WAZ945 PB FYRSKEPPSVÄGEN 166276
TDR562 PB SVEAVÄGEN 166277
TLJ878 PB PARTIHANDLARVÄGEN 166107
WDF566 PB BRANTHOLMSGRÄND 166125
LSE819 PB JÄRNBÄRARVÄGEN 166144
CR-010-CX PB VÄNSKAPSVÄGEN 166171
JWF612 PB SVÄRDLÅNGSVÄGEN 166177
SJX656 PB VALLHORNSGATAN 166215
RJR348 PB SVEAVÄGEN 166262
PLG365 PB HÖVDINGAGATAN 166271
SHF377 PB TRÖSKVERKSVÄGEN 166272
UEJ069 PB TERSERUSVÄGEN 166273
KHC413 PB DRIVHJULSVÄGEN 166280
MHP069 PB ZORNVÄGEN 166281

Uppdaterad