Kungörelse om flyttade fordon 24 juli 2020

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 24 juli 2020

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
WCH809 PB NIOÖRTSVÄGEN 171274
NWS655 PB SUNNANBYPLAN 171335
DKL162 PB BECKOMBERGAVÄGEN 171395
LM-7420 PB STORVRETSVÄGEN 171401
TMC548 PB TENSTA ALLÉ 171436
AZE371 PB KUDDBYGRÄND 171450
STY810 PB TORKEL KNUTSSONSGATAN 171479
STZ708 PB DEGERBYGRÄND 171482
EOS306 PB DEGERBYGRÄND 171483
CSJ149 PB FOLUNGAGATAN 171505
WCZ230 PB SKÄRHOLMSGÅNGEN 171506
FZL302 LB FLATENS SKOGSVÄG 171507
XHY589 LB OBSERVATORIEGATAN 171522
REK873 PB OLAUS MAGNUS VÄG 171531
UPY571 LB ÄSPHOLMSVÄGEN 171550
NMB128 PB FJÄRDHOLMSGRÄND 171554
SWK397 PB KRONOBERGSGATAN 171563
SBL96S SLÄP ROSLAGSGATAN 171564
UTX220 PB BÅTBYGGARGATAN 171568
TGO730 LB SKORPVÄGEN 171567
RAJ397 PB BJURSÄTRAGATAN 171573

Uppdaterad