Kungörelse om flyttade fordon 2020-02-14

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 2020-02-14

Regnr Fordonsslag Anträffningsplats Ärendenr
ENL101 PB HANDELSVÄGEN 167413
WI4541E PB BROMMA BLOCKS 167429
RZU716 PB KLÄDESVÄGEN 167433
TXR140 PB ENIGHETSVÄGEN 167434
XXA845 PB PEPPARVÄGEN 167640
UZS274 PB BRUNSKOGSBACKEN 167839
EFW561 LB ESSINGESTRÅKET 167837
PAX551 PB NORRA HAMNVÄGEN 167510
DFO985 PB RINKEBY ALLÉ 167678
UJU477 PB ROSENLUNDSGATAN 167493
UBC514 PB FINLANDSGATAN 167499
RKC569 PB VÄSTBERGA GÅRDSVÄG 167495
URY365 PB MOLKOMSBACKEN 167497
RJR978 PB TUNNLANDET 167501
17303 CYKEL BRAHEGATAN 167519
17340 CYKEL BRAHEGATAN 167521
17306 CYKEL BRAHEGATAN 167522
2020-02-04 12:28:56 MOPED ROSLAGSGATAN 167520
17386 CYKEL BRAHEGATAN 167523
DYS204 PB STRÖMSÄTRAVÄGEN 167527
RLU020 PB BERGSLAGSVÄGEN 167629
RSA29648 PB SVEABORGSGATAN 167532
UPS157 PB FRODEVÄGEN 167651
AYZ947 PB VILLAGATAN 167567
UAD468 PB WINQUISTS VÄG 167577
SZH603 PB TRONDHEIMSGATAN 167579
WP-JG-63 SLÄP STÖVARGATAN 167581
TCB836 PB FÅGELSTAVÄGEN 167603
17456 CYKEL SKEPPARGATAN 167611
17455 CYKEL SKEPPARGATAN 167612
17459 CYKEL SKEPPARGATAN 167615
17452 CYKEL SKEPPARGATAN 167616
17450 CYKEL SKEPPARGATAN 167618
UDK101 PB STRIDSBERGAVÄGEN 167632
17454 CYKEL SKEPPARGATAN 167613
EDJ441 PB FREJGATAN 167644
RPU003 PB KARLAVÄGEN 167627
XRR839 PB KLARABERGSVIADUKTEN 167631
ROU962 PB APRIKOSGATAN 167645
SBR172 PB MÖLNBOVÄGEN 167683
JDY864 PB MASMÄSTARVÄGEN 167761
NNR890 MC SANDHAMNSGATAN 167647
OLC522 PB NORRBRO 167648
EWL404 PB SKEPPARGATAN 167762
SKG326 PB NYKROPPAGATAN 167650
EMC416 PB LINNÉGATAN 167676
WKM016 PB ERVALLAKROKEN 167677
JTL567 PB BRÄNNKYRKAGATAN 167687
LFT570 PB BERGSGATAN 167768
EZX239 PB MULTRÅGATAN 167829
WJR692 PB BORÅSVÄGEN 167838
CNZ45L PB HAGAGATAN 167833
HUM915 LB SKÄRSLIPARGRÄND 167836

Uppdaterad