Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 5 mars 2020

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 5 mars 2020 har justerats den 9 mars 2020 vad avser §§1-45.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 mars 2020–16 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad