Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020 har justerats den 4 februari 2020 vad avser §§1-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 februari 2020–28 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad