Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 2 september 2020 vad avser §§1-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 september 2020–30 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad