Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020 har justerats den 2 januari 2020 vad avser §§1-11.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 februari 2020–29 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad