Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020 har justerats den 11 februari 2020 vad avser §§ 122, varav §§ 6 och 21 omedelbart justerade.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 februari 2020–4 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad