Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 12 mars 2020

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 12 mars 2020 har justerats den 17 mars 2020 vad avser §1-28, varav §§ 6 och 10 omedelbart justerade.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 mars 2020–8 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad