Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 2021-01-04

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 2021-01-04 har justerats 2021-01-04 vad avser §1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla

Protokollet finns tillgängligt hos Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad