Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 2020-08-27

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 2020-0827 har justerats 2020-09-01 vad avser §§1-28

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2020-09-02–2020-09-23.

Protokollet finns tillgängligt hos Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad