Förvaltningsrätten i Stockholm, beslut i mål 3041-19

Förvaltningsrätten har den 24 mars 2020 meddelat dom i mål nr 3041-19 angående huruvida Idrottsnämnden i Stockholm stads beslut om reviderade båtklubbsavgifter står i strid med bl.a. självkostnadsprincipen i 2 kap. § 6 kommunallagen (2017:725).

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 mars 2020– 30april 2020.

Kungörelsedelgivning den 24 mars 2020, ej slutgiltigt beslut (pdf, 173 kB, nytt fönster)

Uppdaterad