Farsta stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021

Farsta stadsdelsnämnds protokoll för den 2021-01-04 har justerats den 2021-01-04 vad avser § hela protokollet.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2021-01-08–2021-01-29.

Protokollet finns tillgängligt hos Farsta stadsdelsförvaltning, Storforplan 36 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad