Farsta stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020

Farsta stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020har justerats den 30 januari 2020 vad avser §hela protokollet.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
1 februari 2020–22 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Farsta stadsdelsförvaltning,
Storforplan 36 samt i Insyn.

Uppdaterad