Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020 har justerats den 11 februari 2020 vad avser §§ 120.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 februari 2020–5 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning samt i Insyn.

 

Uppdaterad