Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 1 september 2020 vad avser §§ 1-32.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 september 2020–23 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning samt i Insyn.

Uppdaterad