Direktionen för Storstockholms brandförsvars protokoll för den 11 februari 2020

Direktionen för Storstockholms brandförsvars protokoll för den 11 februari 2020 har justerats den 12 februari 2019 vad avser § 4 - årsredovisning 2019.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 februari 2020–5 mars.

Uppdaterad