Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020

Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020 har justerats den 7 februari 2020 vad avser §§ 1-4, 7, 13-33. Paragraferna §§ 5-6,8-12 och § 34 justerades omedelbart.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 februari 2020–3 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151 G samt i Meetings Plus.

Uppdaterad